TML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" aaa

 

Grønn politisk økonomisk analyse

 

 

Verden står overfor store utfordringer, som klimaendringer og ressursmangel. Men de politiske løsningene har hittil vært utilstrekkelige, og utviklingen har gått i feil retning. Politikken bestemmes i stor grad av økonomien, og beslutninger tas ut fra økonomiske teorier. Men de teoriene som brukes er gammeldagse, og egner seg ikke til å takle dagens og morgendagens problemer.

Denne boken analyserer økonomien på en ny måte. Den bryter med den tradisjonelle likevektsmodellen, og forklarer hvorfor økonomien er nødt til å ha vekst. Den gir forklaringer på hvorfor økonomiske kriser oppstår, og hvorfor økonomien oppfører seg kaotisk. Boken lanserer helt nye begreper, som kompleksitet og komplementaritet.

Vi trenger å tenke på en ny måte. Denne boken er et viktig skritt på veien.

 

 

  

boka kan kjøpes i bokhandel eller bestilles over Kolofons hjemmeside

pris: kr. 200

 

Teksten kan lastes ned i sin helhet. som PDF fil. - Grønn_analyse_materie.pdf

( kun til personlig nedlasting )

 

 

 

Besøk også Kolofons hjemmeside

 

www.kolofon.com

 

 

 

 

 

 

 

 

Forlaget Håndsverk